#
Thấy gì từ việc không giải cứu “phi” Vietnam Airlines

Thấy gì từ việc không giải cứu “phi” Vietnam Airlines

Quốc hội đã chính thức thông qua kế hoạch giải cứu Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.